Schedule

 •  

  A Day

  1st Period:  Boys Choir

  2nd Period: Honor Choir

  3rd Period:  Conference

  4th Period:   Treble Choir

  5th Period:   6th Grade Choir

  B Day

  6th period:  Advanced Boys Choir

  7th period:  Honor Choir

  8th period:  Conference

  9th period:  Treble Choir

  10th period:  Treble Choir