• Schedule

  A-Day

  1st period -  Football

  2nd period - PE

  3rd period - PE

  4th period - Conference

  5th period - Baseball

   

  B-Day

  6th period - Conference

  7th period - PE

  8th period - PE

  9th period - Conference

  10th period Baseball