• Schedule:

  1st period – G102 – SWIMMING @ Natatorium

  2nd period – G102 – US Government

  3rd period – G102 – US Government – “C” lunch at 1:10 PM

  4th period – CONFERENCE PERIOD

  5th period – G102 – SWIMMING @ Natatorium

  6th period – G102 – SWIMMING @ Natatorium

  7th period – G102 – US Government

  8th period – G102 – US Government – “B” lunch at 12:22 PM

  9th period – CONFERENCE PERIOD

  10th period – G102 – SWIMMING @ Natatorium