• 1 st period -Spanish I

  2nd Period- Spanish I

  3rd Period- Conference

  4th Period- conference

  5th Girls Soccer

  6th Period- Spanish I

  7th Period-Spansh I

  8th Period-Spanish I

  9th Period- Conference

  10th Period- Girls Soccer